Manikhaijut Aanirutaugitaagani

Publication Date: 
February 18 / 2016

Manikhaijutit, hanalrutiluniit atuyuktut maniitunik manikhaijutinik akhaluanuanik kaimalurituniklu, naniyauvaktut amigaituni havakvikni agilragiyaptiknilu. Aturaimi aaniqnaitumik, qauyimayarialiq kaivituq akhaluanuaq kivlutilu kaimaluriktut ahirulaat, aanirutaulaaqhutik, maliruaqlugit ukua anigitaaqni havauhiuyut.