Aghaluutituqtunut Munaqhiyuq Inuk

Publication Date: 
January 12 / 2015

Aghaluutituqtunut Munaqhiyuq Havakti (TCP) havaanga aghaluutituqtunut munaqhiyuq uvalu naunaiyaqhugit havaat uvani havakvikni munagiblugit inuit uvalu havaktut aaniqnaitumik.